دنیا جای ما نیست !

رمان ( دنیا جای ما نیست ! )

رمان ( دنیا جای ما نیست ! ) سعید فاطمی در سال ۲۰۰۶ ( ١٣٨٥ )در لندن آنرا نوشته و توسط وزارت فرهنگ و هنر ایران مجوز چاپ و توزیع دریافت کرده است . این رمان در ۱۶۴ صفحه نوشته شده و موضوع آن مرور لحظات پایانی مرگ پسری بنام ( دال ) که خاطرات و رابطه گذشته خود با دوست دخترش بنام ( کرن ) را برای فرشته مرگ در داخل هواپیمایی در حین پرواز بازگو می کند این رمان در ژانر عرفانی و تخیلی نگاشته شده است. مضمون این رمان برگرفته از سبک و سیاق شاعر نامدار قرن دوازدهم ایتالیا (دانته آلیگیری) است.